Защо хората луднаха по коучинга?

Броят на хората, ангажирани с коучинг непрекъснато расте. В световен мащаб коучнигът се смята за втората най-бързо развиваща се бизнес сфера.

Какво прави толкова хора запалени по тази дейност?

Защо в корпоративния свят коучинг уменията са една от основните лидерски компетенции?

Как това може да бъде полезно на обикновените хора, предприемачите, малкия и средния бизнес?

Коучингът идва като много полезен инструмент, когато хората търсят не просто някакво решение, а решението, което им пасва – на личността, на опита, на емоционалността, на личните и професионалните им цели. В този смисъл, всеки знае отговорите на своите въпроси – интуитивно, сетивно, подсъзнателно. Затова, когато поискаме съвет, колкото и добронамерен или професионално коректен да е, щом го получим, нещо вътре в нас подсказва дали сме съгласни с него.  Това е индикатор, че имаме вътрешен компас, който ни насочва. Коучингът помага да разчистим онова, което пречи да видим ясно и осъзнато вътрешния си компас – все пак той винаги е най-точен.

Нека погледнем на коучинга през две различни перспективи: бизнес и личност.

КАКВО МОЖЕ ДА НАПРАВИ КОУЧИНГА ЗА БИЗНЕСА

Една от основните функции на коучинга е да подпомага развитието на лидерските умения. Работата на един мениджър, собственик на малък бизнес, предприемач или мениджър на високо ниво в голяма местна или международна компания, може да улесни решаването на проблеми, преминаването през процес на промяна, актуализиране на целите и стратегията за постигането им.

Друга изключително ценна функция на коучинга е новото ниво на развитие на взаимоотношенията. Живеем в свят, в който промените се случват толкова динамично, че често се оказваме в положение на следващи или примиряващи се с промяната. В света на бизнеса все по-голямо значение се отдава на успешните практики, доказаните рецепти и техники/процедури – сякаш с тях се опитваме да се предпазим от непрекъснато променящата се среда. Това, което често е проблем за бизнес лидерите е управлението на хората и екипите. Особено в ситуация на промени. Тогава бизнесът е изправен пред предизвикателството да убеди своите хора и екипи да направят промяна, която да помогне на целия бизнес да се адаптира. Без ефективни взаимоотношения това е практически невъзможно.

Трета важна функция на коучинга е ангажирането и мотивацията на хората. Представете си, че сте в ситуация, в която трябва да оцените работата на един служител. В много компании това е процес, формално оформен и документиращ становищата на участниците в него. Нерядко на него се гледа като на нещо формално. А с помощта на коучинга той може да се превърне в ангажиращ и мотивиращ инструмент за мениджмънта.

КАК КОУЧИНГЪТ ПОМАГА НА ЛИЧНОСТТА

До този момент сякаш бизнесът е по-ориентиран и отворен към коучинг, вероятно поради по-силната си връзка с международните тенденции в личностното и бизнес развитието.

Все повече  хора в България разбират, че имат нужда от помощ, за да направят нова крачка в своя живот:

– кариерно развитие

– баланс личен-служебен живот

– изчерпване на стара и намиране на нова мотивация за изява

– романтични взаимоотношения

– сблъсък между стари и модерни разбирания за възпитанието на децата

– справяне със здравословни проблеми

– емоционални натрупвания и остарели вярвания

– търсене на щастие и удовлетворение от живота

Принципът за подход при справяне с житейски и лични кризи е същият като при бизнеса. Коучът провежда сесия с въпроси и отговори, така че да помогне на събеседника си да разчисти стъпка по стъпка пречките към желаното състояние. Всеки подсъзнателно знае и усеща какво е най-добро за него. Често е трудно да го формулира. Или не е осъзнал, че в него е настъпила промяна, която е довела до промяна в ценностите или разбиранията за определена област от живота. Коучът ще даде емоционална и морална подкрепа в процеса на разчистване на пречките и ще окуражи личността да определи желаното състояние и пътя, по който да стигне до него.

Едно предупреждение: коучингът няма за цел да предостави терапевтично решение на емоционалните и психологическите проблеми. За разлика от работата на един психолог, който ще работи с вас върху изясняване на причините в миналото, за да елиминирате моделите, които предопределят сегашните ви проблеми, коучът ще се фокусира върху вашата воля и мотивация да постигнете желаното в бъдещ план.

Общо ли ви звучи?

Ами, елате и опитайте!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *