Опит назаем

През последните години се срещнах и работих с повече от 150 мениджъри от различни компании с различни сфери на дейност – фармация, дистрибуция, ИТ, магазинни продажби, бързооборотни стоки, телеком, финанси, автомобили и други. Ще кажете: “Как така? Това са много различни сфери. Не е сериозно да си специалист по всичко!.” И ще сте напълно прави.

Какво тогава направи възможна работата с тях? Ще си призная направо: те всички имаха сходни въпроси за решаване.
– Как да работим с клиенти и да продаваме успешно в условия на икономическа криза?
– Как да направим от служителите си мотивиран и успешен екип?
– Как да намалим напрежението от дисбаланса личен живот-работно натоварване?
– Как да се справяме с назряващи или изявени конфликти на работното място?
– Защо, когато давам нареждане или делегирам, служителите не постигат резултатите, които искам?
– Как да мотивираме служителите си, когато не разполагаме с пълномощия да увеличаваме или намаляваме възнаграждението?
– Как по-добре да контролираме дейността на търговските/медицинските представители на пазарното поле?
– Как да направим клиентите по-лоялни, по-разбиращи и по-доволни от нас?

Докато работим с хора – колеги или клиенти – проблемите на мениджмънта винаги ще си приличат. Опитът от различните бизнес сфери, пренесен и адаптиран към вашата, може да се окаже онова ново и различно нещо, от което имате нужда, за да освежите или дадете нов старт на своята мениджърска практика.

С един от моите клиенти дори в момента работим върху освежаване на търговските практики, излизане от рутината и намиране на творчески подходи в работата. Единият от начините да се постигне това е да вземеш назаем опит и практика от друг бизнес като ги адаптираш за твоите цели и условия.

Как ли? Ето един пример. Преди години с една фармацевтична компания използвахме метода “Таен клиент” като промоционална кампания и успешно го прилагахме три години поред за популяризиране на медикамент без рецепта и уваличаване на пазарния му дял.

Да приложиш такъв подход означава да си готов да излезеш от зоната си на комфорт и да изучиш област, която е встрани от твоята. Да стъпиш в неизвестното, да посмееш да експериментираш, да поемеш пресметнат риск, да си отдаден и мотивиран да постигнеш желания резултат и да си убеден в избора си на нов подход.

Имате ли и вие такова желание?

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *