ВИДЕО

Тук ще намерите наши видео-презентации и видео-записи от проведени събития по теми на работата с клиенти, продажби, развитието на личния потенциал, лидерство, коучинг и менторство.

Тези видеа са налични в нашия канал в YouTube – Active Balance.

Приятно гледане!

   • СЛАДКИТЕ ПРОДАЖБИ – Безплатните неща

  • СТРАХЪТ ОТ ПРОВАЛ (уебинар на IIC&M)
    • КОУЧИНГ И МЕНТОРСТВО В ПОЛЗА НА ЛИДЕРСТВОТО (уебинар на IIC&M)

    • УМЕНИЯТА ЗА СЛУШАНЕ – ПРОФЕСИОНАЛНА И ЖИТЕЙСКА НЕОБХОДИМОСТ (уебинар на IIC&M)

    • СЛАДКИТЕ ПРОДАЖБИ – ДА СЪБУДИМ АПЕТИТА (видео-среща)

    • СЛАДКИТЕ ПРОДАЖБИ – НАГЛАСИТЕ, КОИТО НИ ПРЕЧАТ ДА ПРОДАВАМЕ (видео-среща)