Видео

Тук ще намерите наши видео-презентации и видео-записи от проведени събития по теми на работата с клиенти, продажби, развитието на личния потенциал, лидерство, коучинг и менторство.

Тези видеа са налични в нашия канал в YouTube – Active Balance.

Приятно гледане!