УСЛУГИ И ПРОДУКТИ

Нашата работа най-често се свързва с трейнинг и коучинг. Ние гледаме на тях като на два от инструментите, с които да помогнем на клиентите да постигнат желания резултат.

В 90% от срещите ни с клиенти разбираме, че всичко опира до намирането на БАЛАНС между  визия и оперативност, стратегия и тактика, знани и приложение, усилия и резултати, процеси и хора.

Осъзнаваме колко е важно познаването на методите на работа на един консултант, за да се вземе решение за работа с него. Затова ще ви покажем какво можете да получите от нас, като портфолиото непрекъснато се актуализира. Кои методи ще бъдат приложени, кои инструменти, как, в каква последователност е решение, изцяло подчинено на целите на конкретния проект.

 • Консултиране – с фокус върху управление на продажбите и лидерство – управление и въвеждане на промяна, ангажиране на агенти на промяната, въвеждане на нови продукти и услуги на пазара, особени ситуации при въвеждане на ребрандиране и нови практики за бизнес развитие. Фокусираме се върху желаният резултат от клиента и съдействаме за създаване и приложение на ефективни подходи, създаващи мост към желаното състояние. Някои от проектите ни са продължавали 1-2 години и са се осъществили в партньорство с клиентите, за да намерим креативни решения и подходи към ситуациите. Някои от консултантските ни проекти включваха:
  • превеждане на търговски екип през процес на промяна, разширение и реструктуриране;
  • помощ към CEO на компанията да открие и развие своя наследник;
  • обучение на вътрешни коучове за организацията в подкрепа на новосъздадената коучинг култура;
  • създаване и въвеждане на система от активности в подкрепа на нова фирмена култура, ориентирана към прозрачност, екипност и дисциплина в комуникацията при работа с клиенти;
  • Подкрепа в развитието и въвеждането на нова услуга/бранд на пазара и подготовка на търговските екипи за комуникирането й към клиентите.
 • Обучение/трейнинг
  • Базов трейнинг 1-2 дни без кастомизация – това са готови програми за базови умения (продажби, лидерство, комуникация, управление на времето, ефективна презентация), които не се настройват към спецификата на работа на клиентите.
  • Изцяло кастомизирани обучения за развитие на умения 1-3 дни – това са програми по лидерство, коучинг, управление на хора, продажби, преговори, презентационни и други свързани с тях умения, които целят участниците да постигнат актуални и непосредствени цели в бизнеса и в своето развитие.  Тези програми са изцяло съобразени със спецификите на продуктите, фирмената култура, системите и процесите на работа, стратегията на компанията за развитие в съответната бизнес сфера.
  • Фасилитиране на групова/екипна среща – намиране на креативно решение, създаване на план за действие, справяне с проблемна ситуация.
 • Коучинг
  • Управленски коучинг – подкрепа за лидери и мениджъри да открият своите работещи подходи при взимане на трудни решения, с отговорност и вътрешна убеденост, като ги свързва с вътрешния лидер.
  • Коучинг “на полето” – оперативна подкрепа за търговски представители, да намерят своя стил и личния си вътрешен водач, който успешно прилага нови знания и концепции, за да постига растящи резултати.
  • Личен/житейски коучинг – подкрепа на личността, търсеща вътрешен баланс, или баланс между работа и личен живот, здраве и добруване, работни и лични взаимоотношения с другите.
  • Групов/екипен коучинг
 • Поведенчески анализ (DISC/TTI Success Insights) – този надежден инструмент успешно се прилага при процеси на промяна, при взимане на трудни решения, свързани с хората в екипа, екипни проблеми, изясняване на конфликтни взаимоотношения. Помага за изясняване и разбиране на човешкото поведение, причините за действията и реакциите. Хвърля светлина върху противоречията между действителното и желаното в корпоративната култура. Можете да направите преглед на системите от ценности и врвания, както и на мотивиращите сили на индивидуално и екипно ниво. Великолепен инструмент за лидери, които смеят да се изправят пред обективно огледало.
 • Анализ на търговската ефективност – проучване на състоянието на търговската дейност, откриване на “пробойните” и начините за оздравяването им чрез синхронизиране на три блока:
  • цели и стратегия за бизнес развитие
  • системи и процеси, осигуряващи изпълнението на дейността
  • хората, компетенциите им и правилните им места в структурата
 • Анализ на нуждите от обучение и развитие – чрез анкетиране, интервюиране, поведенчески анализ или комбинация от трите, за определяне на дългосрочни и краткосрочни обучителни програми, както и за изготвяне на кастомизирани програми за обучение.
 • Център за развитие – комплексно организиран ден за оценка на проявлението на компетенциите в работата на един лидерски или търговски екип – хирургически разрез, показващ настоящото ниво на компетенциите и позволява създаването на мост към желаното ниво на проявление на тези компетенции.

За да получите ценова оферта, моля свържете се с нас чрез контактната форма в менюто. Щом уточним параметрите на заданието, ще изготвим специално предложение за Вас.

Очаквайте скоро кратки видеа с пояснения за продуктите и услугите ни и тяхното приложение.